Kādas ir kredīta galvotāja tiesības un pienākumi?

Kredīta galvotājs (arī galvinieks) ir persona, kas uzņemas pildīt kredītsaistības kredītņēmēja vietā, ja pēdējais tās nepilda. Galvotājs drīkst segt maksājumus kredītņēmēja vietā pēc savas brīvas gribas, taču ja pret viņu tiek vērsts pieprasījums, saistības jāsedz obligāti. Jāsaka, ka galvotājam tiesību maz, pienākumu – daudz, vai drīzāk pienākumu ir maz, bet pats galvenais pienākums ir liels, ja ne milzīgs. Tomēr dažas tiesības ir arī galvotājam, un tās tiks apskatītas šajā rakstā.

Kredīta galvotāja tiesības

  • Galvotājam ir tiesības iepazīties ar līgumu, un bankai jāinformē galvotājs par jebkādiem grozījumiem tajā;
  • Galvotājs drīkst prasīt, lai saistības no sākuma tiktu piedzītas no parādnieka;
  • Pēc kredīta atmaksas galvotājam ir regresa tiesības – viņš drīkst vērsties tiesā, lai no kredītņēmēja piedzītu nomaksāto summu;
  • Vienojoties ar banku un kredītņēmēju, galvotājs var pārņemt ķīlu un parādu savā īpašumā (t.i., iegūt kredīta objektu);
  • Galvotājs var vērsties kredītiestādē, lai noskaidrotu, vai kredītņēmējs regulāri veic maksājumus, kā arī, protams, visādi ietekmēt kredītņēmēja maksājumu disciplīnu.

Kredīta galvotāja pienākumi

Galvotājam, kā jau tika teikts, ir maz veidu, kā ietekmēt savas saistības. Tas ir, ja uzņemas galvojumu, praktiski nav iespējams tikt no šīm saistībām vaļā, pirms kredīts tiek apmaksāts, lai gan teorētiski ir iespējams mainīt nosacījumus kredīta darbības laikā. Galvotāja svarīgākie pienākumi ir šādi:

  • Veikt kredītmaksājumus, ja kredītņēmējs to nav spējīgs darīt;
  • Maksājumi tiek veikti līgumā paredzētājā kārtībā. Noteikti pirms līguma parakstīšanas pārliecinieties, ka galvotājam ir noteikts periods, kurā jāsāk maksājumi, savādāk jūs varat attapties, kad vairs nepaspēsit tos veikt.

Par ko padomāt, pirms kļūstat par galvotāju

  • Vai jāgalvo ar visu mantu? Ja jūsu īpašumā ir kāds vērtīgs zemes gabals vai ēka, iespējams, varēsit vienoties ar banku, ka galvojat tikai ar daļu sava īpašuma;
  • Vai jāgalvo vispār? Galvotājs pēc līguma parakstīšanas no tā praktiski vairs nevar atbrīvoties. Faktiski pastāv trīs veidi, kā no šīm saistībām tikt vaļā – nomaksāt kredītu, atrast citu kvalificētu galvotāju, kā arī gaidīt bankas kļūdu, tai mainot līguma nosacījumus bez galvotāja informēšanas.
Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *