Kas ir fiziskas personas maksātnespēja?

Fiziskas personas maksātnespējas process ir viena no iespējām atbrīvoties no visiem parādiem un neizpildītajām saistībām, gadījumā ja personas ienākumi nav pietiekoši parādu dzēšanai. Maksātnespējas process ir tiesisku pasākumu kopums, kurš var ilgt no pusotra līdz 3 gadiem atkarībā no parādu lieluma un citiem apstākļiem.

Fiziskas personas maksātnespējas procesā:

  • Tiek pārdota parādniekam piederoša manta, izņemot pašas nepieciešamākas un darba procesā nepieciešamākās lietas.
  • Viena trešā daļa no parādnieka ienākumiem tiek samaksāta kreditoriem, parādu dzēšanai.
  • Tiek apstādināts soda procentu pieaugums.
  • Parādnieks vairs nedrīkst brīvi rīkoties ar savu mantu, kā arī darījumus, kuru summa pārsniedz vienu mēnešalgu, veic tikai maksātnespējas administratora uzraudzībā, ne biežāk, kā vienu reizi mēnesī.
  • Nav iespējams ņemt citus aizdevumus bez maksātnespējas administratora atļaujas.

Maksātnespējas procesam beidzoties, persona ir brīva no visām parādsaistībām, kas tai bija pirms procesa uzsākšanas. Kreditori no personas vairs nevar pieprasīt nekādu naudas atmaksu, pat ja procesa laikā nav izdevies segt visu parāda summu.

Uzsākot maksātnespējas procesu gan jārēķinās ar to, ka šī procesa laikā var tikt izpārdota visa personas manta, tai skaitā māja vai dzīvoklis, maksātnespējas administratora pienākums ir piedzīt naudu arī no cilvēkiem, kuri personai ir parādā, kā arī informācija par šī procesa uzsākšanu ir publiski pieejama.

Jāņem vērā, ka process var tikt pārtraukts, ja ar kādiem darījumiem ir nodarīti zaudējumi kreditoram.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *