Kas ir komerckredīts?

Komerckredīts, ko dēvē arī par preču kredītu, ir pakalpojuma vai preces tirdzniecība, kas norit ar atliktā maksājuma palīdzību. Citiem vārdiem sakot, pārdevējs uz laiku atliek maksājumu par pārdotajām precēm. Biežu vien to izmanto mazie un vidējie uzņēmumi finansējuma vajadzībā.

Kādos gadījumos var izmantot komerckredītu?

Aizņēmums

Tas noderēs situācijās, ja vēlaties steidzami iegādāties kādu konkrētu pakalpojumu vai preci, taču pietrūkst finanšu līdzekļu Jūsu izvēlētās preces iegādei. Ja esat jaunais uzņēmējs, tirdzniecības pārzinis vai kāds cits šīs nozares speciālists, arī tad komercdkredīts Jums būs īpaši noderīgs. Šis kredīts Jums palīdzēs uzturēt preču krājumus vajadzīgajā skaitā un nodrošināt vajadzīgo apjomu. Turklāt tādējādi varēsiet papildināt uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus – kad atmaksāsiet daļu no izmantotā kredīta, atkal varēsiet pieteikties vajadzīgajai naudas summai atkārtoti.

Iespējams, biznesa attīstībai Jums jāiegādājas nekustamais īpašums, jāveic rekonstruēšanas vai labiekārtošanas darbi, jāpērk transporta līdzekļi, tehnika, iekārtas, tehnoloģijas, nemateriālos aktīvus. Komerkredīts noderēs plašu jomu sfērām: gan nekustamajam īpašumam, gan vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, ražošanai, telekomunikācijai u.c.

Kādi ir komerckredīta nosacījumi?

Aizdevējs var Jums palīdzēt, izmantojot individuālu pieeju un noskaidrojot Jūsu uzņēmējdarbības specifiku, izanalizējot situāciju tirgū, tādējādi rodot tieši Jums piemērotu risinājumu.

Atbilstoši tarifiem tiks piemērota atbilstoša procentu likme. Aizdevējs ņems vērā Jūsu uzņēmuma kredītvēsturi, kredīta apmēru un ķīlas likviditāti. Varēsiet izvēlēties starp fiksēto un mainīgo procentu likmi, ja kompānija šādu opciju piedāvā.

Nereti tiek pieprasīts kredīta nodrošinājums jeb ķīla. Tas var būt pats uzņēmums vai arī projekts, kura finansēšanā aizdevējs piedalās. Pat ķīlu var kalpot arī nekustamais īpašums un privātpersonu privātīpašums, piemēram, ražošanas iekārtas, transporta līdzekļi, tehnika utt.

Svarīgi, ka klients var izvēlēties starp kredīta veidiem sev visizdevīgāko – piemēram, nolemt, vai saņemt finansējuma summu visu uzreiz vai kredīta summu sadalīt vairākās daļās.

Vai studiju kredīts arī ir komerckredīts?

Jā! Gan studiju kredīts, gan studējošā kredīts arī pieder šai nozarei, jo tiek piedāvāts pakalpojums ar pēcapmaksu. Ir svarīgi tos abus atšķirt, jo katrs no tiem paredzēts citādiem mērķiem.

Studiju kredīts paredzēts mācību maksas segšanai. Aizdevējs var segt studiju maksu simtprocentīgi gan pilna, gan nepilna laika studentiem. Pieejami studiju kredīti gan ar valsts galvojumu, gan bez tā. Aizdevējs vajadzīgo naudas summu pa daļām automātiski pārskaita uz Jūsu izvēlētās mācību iestādes kontu.

Studējošā kredīts ir paredzēts citiem mērķiem – studenta izdevumu segšanai, kas rodas sadzīvē, piemēram, dienesta viesnīcas apmaksai, transportam un citiem izdevumiem. Šajā gadījumā banka naudu pārskaita uz studenta kontu. Uz studējošā kredītu var pretendēt tikai pilna laika studējošie, un tas tiek izmaksāts ik mēnesi, izņemot jūliju un augustu.

Abus šos kredītus var sākt atmaksāt pēc studiju beigšanas. Studiju laikā un mazu periodu pēc tā (parasti gadu) par kredītu jāmaksā tikai procenti, taču pēc tam – jāsāk atmaksāt arī pamatsumma.

Vai var pagarināt studiju kredīta termiņu?

Jā, šo termiņu var pagarināt, ja students turpina studijas (bakalaura programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā) vai ja atrodas grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā. Ja studiju vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, kredīts tiek dzēsts 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Kam jāpievērš uzmanība?

Noteikti neatstājiet bez ievērības kredīta summu un atmaksas termiņu, tāpat arī maksājuma grafiku – datumus, kuros jāveic maksājumi, un ikmēneša summu apjoms. Ieteicams izskatīt arī līgumsoda nosacījumus, pirmstermiņa atmaksu u.c. speciālus punktus.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *