Kas ir līgumsods un kādos gadījumos tas ir jāmaksā?

Līgumsods ir soda nauda par līguma noteikumu neievērošanu – piemēram, maksājuma kavēšanu, novēlotu preču piegādi, neizpildītu līguma uzdevumu (piemēram, ēkas nodošanu ekspluatācijā), utt. Līguma sods nav tas pats, kas nokavējuma procenti – faktiski nesenais regulējums, kas nosaka līgumsoda griestus 10% apmērā attiecas tikai uz materiālajiem zaudējumiem, kas radušies laikā neveikta maksājuma dēļ (t.i., saistības nokavējuma dēļ). Tādēļ tas neattiecas uz ātrajiem kredītiem, kas izmanto nokavējuma procentus. Līgumsoda regulējums 10% apmērā tika radīts, lai nodrošinātos pret situāciju, kad līgumā dublējas procenti, ļaujot aizdevējam pieprasīt divkāršus procentus.

EUR

Kā līgumsods tiek apmaksāts?

Līgumsoda apmaksas kārtība ir vienkārša. Tas tiek segts pats pēdējais. Ja pastāv maksājumu kavējumi, parādnieka maksājumi pirmām kārtām tiks novirzīti procentu, pēc tam – pamatsummas, un pašās beigās līgumsoda apmaksai. Līgumsods ir jāatmaksā tad, ja nevēlaties apstrīdēt līguma nosacījumus, kā arī ja tie ir prettiesiski. Līguma nosacījumus varat apstrīdēt pie notāra. Ja jums ir vecs līgums, ziniet, ka līgumsods par saistību nokavējumu kopš 2015. gada janvāra nedrīkst pārsniegt 10% arī atpakaļejoši, tātad jums ir visas tiesības to apstrīdēt.

Līgumsods var pieņemt jebkādu formu – piemēram, tas var būt sods par pāriešanu pie cita operatora, pirms beidzies līguma termiņš, tas var būt sods par braukšanu bez biļetes Rīgas Satiksmes autobusā, kā arī sods par sabojātu tīkla vadu, kura dēļ kaimiņiem ir pazudis internets. Faktiski līgumsods ir jebkurš sods, kas paredzēts par kādu līgumā noteiktu saistību nepildīšanu.

Ātro kredītu līgumsods

Ātro kredīt devēji procentus piedzen nevis ar līgumsodu, bet ar nokavējuma procentiem, kuru griesti noteikti 100% apmērā. Tomēr ja esat ļoti ilgu laiku kavējis kredītmaksājumus, nokavējuma procenti nav vienīgais, ko var nākties maksāt pa virsu: ir noteikti arī parādu piedziņas izdevumi; tāpat šajos kredītos tiek ierēķināts arī līgumsods, tāpēc neapmaksas gadījumā summa var būt krietni lielāka par dubultu aizdevuma summu.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *