Kas ir valsts kredīts?

Teorētiski valsts kredīts ir kredīts, kurš pieejams ar valsts galvojumu – tātad daļu no aizdevuma summa sedz valsts, kas ir vienīgais galvotājs. Tomēr praktiski realitātē situācija ir cita.

Aizņēmums

Kāda ir valsts kredīta situācija šobrīd?

Pirmkārt, vienīgie kredīta veidi, kuros valsts piedalās kā galvotājs, ir studiju kredīts un hipotekārais kredīts, turklāt pēdējais no tiem Latvijā sācis darboties pavisam nesen. Otrkārt, valsts galvots studiju kredīts, izrādās, nebūt nenozīmē, ka nav nepieciešams cits galvotājs. Realitātē tik un tā ir nepieciešana kāda persona – fiziska vai juridiska –, kas spēj galvot par studējošo. Tāpēc daudzi studenti izvēlas ņemt komerckredītu, jo tas ir vienkāršāk – valsts galvotais kredīts ir diezgan sarežģīti noformējams, jo jārēķinās ar vismaz mēnesi ilgu dokumentu kārtošanai periodu, kurā iesaistās augstskola, students, atrastais galvotājs, valsts kase un banka.

Tāpēc arī vairākums lielāko komercbanku pēdējos gados vairs nepiedāvā iespēju izsniegt valsts galvotos studiju kredītus (katru gadu tiek izsludināts konkurss bankām, kuras vēlas piedāvāt šādu pakalpojumu). Šāda pieeja tiek kritizēta, jo valsts nevis izvirza konkrētus kritērijus kredīta sniegšanai, bet gan izvēlas banku konkursa kārtībā. Šajā mācību gadā vienīgā banka, kura pretendēja un līdz ar to arī uzvarēja, bija “SEB” banka.

Šādu modeli atbalsta daudzi, jo tā rezultātā visas bankas, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem (ir pietiekoši līdzekļi, ir filiāles), varētu piedalīties, un tiktu atlasītas tās, kuras par valsts noteiktu procentu likmi izsniedz kredītus. Taču šāda taktika tuvākajā laikā diezin vai tiks realizēta – skaitļi runā paši par sevi: Latvijas pastāvēšanas laikā līdz šim valsts kase studiju kredītiem garantiju sniegusi par 228 000 000 eiro, taču saistību izpilde īstenota tikai vienreiz – atmaksājamā summa studenta vietā bijusi 1700 eiro.

Tātad realitātē definējums “valsts galvotais studiju kredīts” ir diezgan neprecīzs – labākajā gadījumā tas ir tikai valsts garantēts, jo galvojums tāpat ir jāuzņemas pašiem, tāpat arī kredīta atdošana.

Kādi vēl valsts galvotie kredīti iespējami Latvijā?

Šobrīd tiek piedāvāts tikai kredīts mājokļa iegādei, turklāt tas ir pavisam jauns pakalpojums, kuru sākts realizēt tikai 2014. gadā. Kredīta princips – valsts piedāvā atbalsta programmu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni. Tātad šis valsts kredīts attiecināms tikai uz ģimenēm.

Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita – ja ģimenē ir viens bērns, tad galvojums ir 10% (nepārsniedzot 10 000 eiro limitu). Ja ģimenē ir divi nepilngadīgi bērni, tad apmērs ir 15%, taču ne vairāk kā  15 000 eiro. Savukārt, ja ģimenes apgādībā ir vismaz trīs atvases, tad maksimālais galvojuma apmērs ir līdz 20 000 jeb 20%.

Valsts hipotekārais kredīts nenozīmē, ka mājokļa summa tiks segta par valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem. Tas nozīmē tikai to, ka mājokļa pircējam nevajadzēs maksāt pilnu bankas prasīto pirmās iemaksas summu, jo daļēji par to galvos valsts, tāpēc banka pircējam samazinās pirmo iemaksu, kas ir obligāta. Šobrīd bankas no mājokļa pirkuma summas kā pirmo iemaksu prasa vismaz 15 procentus. Tātad to summu, kas pārsniegs galvojuma summu, ģimenei, kas paņēmusi kredītu, būs jāmaksā pašai.

Kur iespējams pieteikties valsts galvotajam kredītam?

Valsts studiju kredīts šobrīd ir pieejams vienīgi “SEB” bankā, taču hipotekārā kredīta pakalpojumu sniedz tikai “Citadele” banka, kura piedāvā atvieglotus nosacījumus pirmajai iemaksai. Pēc Maksātnespējas likuma grozīšanas arī citas komercbankas izrādīja gatavību sākt kreditēt valsts atbalstīto programmu, tā kā, iespējams, drīz šis saraksts papildināsies.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *