Posts Tagged līgumsodi
Kas ir līgumsods un kādos gadījumos tas ir jāmaksā?

Līgumsods ir soda nauda par līguma noteikumu neievērošanu – piemēram, maksājuma kavēšanu, novēlotu preču piegādi, neizpildītu līguma uzdevumu (piemēram, ēkas nodošanu ekspluatācijā), utt. Līguma sods nav tas pats, kas nokavējuma procenti – faktiski nesenais regulējums, kas nosaka līgumsoda griestus 10% apmērā attiecas tikai uz materiālajiem zaudējumiem, kas radušies laikā neveikta maksājuma dēļ (t.i., saistības nokavējuma […]

Nav komentāru