Posts Tagged soda procenti ātrajiem kredītiem
Jaunie soda procenti ātrajiem kredītiem

Kopš 2014. gada 1. janvāra ātro kredītu soda procenti vairs nevar pārsniegt 10% no pamatsummas. Līdz šim Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) biedri bija noteikuši līgumsoda griestus 100% apmērā, taču pārējie kredītdevēji varēja soda procentos iekasēt pat divas, trīs reizes lielāku summu nekā pamatsumma. Grozījumi likumā tātad izveido situāciju, ka pagarināšanas izmaksas uz mēnesi pārsniedz […]

Nav komentāru